TitleDescriptionKeywordsGeneratorRobots

EFSEO - Easy Frontend SEOЭтот автомобильный сайт "Автомастер" предназначен, в первую очередь, для тех, кто любит автомобили и желает узнать о них как можно больше.

У нас на сайте Вы найдете интересные статьи о наших железных конях, обзоры и тесты популярных и новых моделей авто, советы начинающим водителям и многое другое...

 

 

 

 

Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2012 р. № 600

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

1. У пункті 8:

1) в абзаці першому:

перше речення після слів “Державна реєстрація” доповнити словом “(перереєстрація)”;

у другому реченні слова “, а також транспортні засоби, зібрані (складені) із складових частин серійних транспортних засобів без дотримання вимог зазначеного Закону” виключити;

2) друге речення абзацу одинадцятого виключити;

3) абзац чотирнадцятий виключити.

2. Пункт 14 після слів “державна реєстрація” доповнити словами “легкових автомобілів, які складені самостійно з частин транспортних засобів,”.

3. У пункті 15:

1) в абзаці першому:

у першому реченні слова “та дослідженню (крім дослідження нових транспортних засобів, які не були зареєстровані підрозділами Державтоінспекції та уповноваженим органом держави — експортера транспортного засобу)” замінити словами “(крім випадків перереєстрації транспортних засобів у зв’язку із зміною місця проживання власника та у разі відновлення втрачених або зіпсованих документів)”;

у другому реченні слова “дослідження – фахівцями експертної служби МВС, а на письмову вимогу власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи —” замінити словами “дослідження транспортного засобу — на письмову вимогу власника або уповноваженої ним особи фахівцями експертної служби МВС або”;

доповнити абзац після другого речення новим реченням такого змісту: “Відповідальним за справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу записам, що зазначені у реєстраційних документах, є його власник.”;

останнє речення викласти у такій редакції: “У разі проведення дослідження до зазначених документів додається відповідний висновок фахівця.”;

2) у першому реченні абзацу другого слово “, двигуна” виключити;

3) доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім і четвертим такого змісту:

“У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша державна реєстрація транспортних засобів проводиться тільки після експертного підтвердження справжності ідентифікаційного номера.

Не допускається державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, номери двигунів яких мають ознаки навмисного знищення або підробки (крім випадків повернення транспортного засобу законному власнику із знищеним або підробленим ідентифікаційним номером двигуна після незаконного заволодіння таким засобом).”.

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — сьомим;

4) в абзаці п’ятому слово “, двигуна” виключити.

4. Пункт 24 викласти в такій редакції:

“24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, що належать фізичним особам, здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) власника. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) особи, за якою реєструється транспортний засіб.

Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюється за місцем реєстрації (проживання) їх власників до впровадження в експлуатацію Національної автоматизованої інформаційної системи Державної автомобільної інспекції, але не пізніше 1 січня 2013 року.”.

5. У пункті 33:

1) абзац перший після слів “ не придатного для користування, зміни” доповнити словами “їх власників,”;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

“При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами третім — п’ятим.

6. Абзац сьомий пункту 42 після слів “транспортними засобами” доповнити словами “або за транспортними засобами інших власників”.

7. У пункті 5 додатку 5 до Порядку цифри “3649-97” замінити цифрами “3649:2010”.

Поделись!